Hoppa över navigering
 •   1

  Förslag till beslut från ksau 2016

 •   2

  Gäst

 •   3

  Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård, KSL-rekommendation

 •   4

  Remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län, LS 2015-0997

 •   5

  Granskning avseende intern kontroll av system och rutiner för behörighet i system

 •   6

  Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

 •   7

  Remissvar Miljöprogram för Täby kommun

 •   8

  Handlingsplan för förorenade områden

 •   9

  Åtgärder för att hantera hot och våld för förskolor och skolor

 •   10

  Bemyndigande att underteckna avtal och andra handlingar

 •   11

  Delegationsbeslut 2016

 •   12

  Anmälningar 2016

 •   13

  Övrigt

 •   14

  Ärendebalans - motioner 2016

 •   15

  Motion om utökad ersättning vid placering av ensamkommande barn i familjehem.

 •   16

  Motion om rektors ansvar för elever med särskilda behov

 •   17

  Reviderad investeringsbudget 2016

 •   18

  Motion om handlingsplan för särbegåvade elever

 •   19

  Motion om Danderyd som fristad för förföljda författare

 •   20

  Detaljplaneprocessen i Danderyds kommun

 •   21

  Ny Kevingeskola vid Jungfrun 2 m fl

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.