Hoppa över navigering
 •   1

  Förslag till beslut från ksau 2016

 •   2

  Gäst vid kommunstyrelsen 2016

 •   3

  Godkännande av hyresavtal Sätraängsvägen 8, kvarteret Nyponet 2

 •   4

  Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar - Laglighetsprövning enligt kommunallagen (Mål nr 3683-16)

 •   5

  Avsiktsförklaring om samverkan mellan polismyndigheten och Danderyds kommun

 •   6

  Förstudierapport för renovering av Mörbybadet - Danderyd 3:165

 •   7

  Extern medelsförvaltning årsrapport 2015

 •   8

  Delegationsbeslut

 •   9

  Anmälningar 2016

 •   10

  Övrigt

 •   11

  Årsredovisning 2015

 •   12

  Förvärv av Grindstugans förskola

 •   13

  Krisledningsplan 2016

 •   14

  Miljöprogram för Danderyds kommun 2016-2020

 •   15

  Bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för investeringar återremiss

 •   16

  Kommunens övertagande av ishallsöverbyggnader från föreningarna EIF och SDE Hockey

 •   17

  Reviderad driftsbudget 2016

 •   18

  Rivning av Pärlans förskola - Ginnungagap 2

 •   19

  Intern kontroll – resultat av genomförd granskning 2015 och intern kontrollplan 2016

 •   20

  Årsredovisning Djursholms AB

 •   21

  Storstockholms brandförsvar - Årsredovisning 2015

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.