Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskotts publika beslutsunderlag och protokoll 2023-12-11

Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskotts publika beslutsunderlag och protokoll
 •   1

  Information avseende pågående arbete med principer för upplåtelse av mark och vatten för brygganläggningar

 •   2

  Delrapport av arbetet med att ta fram förslag till start-PM avseende detaljplan för fastigheterna Svärdet 14, 15 och 20

 •   3

  Reviderat planuppdrag för detaljplan gällande Grotte 1, 2 och 7 samt Djursholm 2:70 och 2:71 (Banérvägen 9)

 •   4

  Delrapportering om medborgardialog för Noragårdsstråket

 •   5

  Återkallande av uppdrag avseende planprogram för området kring Danderyds gymnasium, Gymnasiet 1 m.fl

 •   6

  Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal

 •   7

  Planeringsinriktning Prästkragens förskola inom fastigheten Sjukhuset 4

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.