Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Närvaro/upprop

 •   3

  Val av protokolljusterare

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Förlängning av förordnade för verkställande direktör

 •   7

  Årsredovisning för Djursholms AB 2023

 •   8

  Nedskrivningsbehov Ekeby gård

 •   9

  VD informerar

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Nästa möte

 •   12

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.