Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Kungörelse

 •   3

  Försäljning av fastigheten Djursholm 2:447 till Good to Great Tennis Properties AB - återremiss

 •   4

  Svar på Interpellation om lärarnas arbetsmiljö

 •   5

  Svar på Interpellation om kommunens personalpolicy och medarbetarundersökningen 2015

 •   6

  Svar på Interpellation om det digitala systemet Meetings

 •   7

  Svar på interpellation om Målet 50 % förskollärare av andelen anställda på förskolor i Danderyds kommun

 •   8

  Befrielse från förtroendeuppdrag

 •   9

  Fyllnadsval, ersättare i socialnämnden

 •   10

  Fyllnadsval, gruppledare i kommunfullmäktige

 •   11

  Fyllnadsval, ledamot i valberedning

 •   12

  Fyllnadsval, ledamot och 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden

 •   13

  Anmälningar

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.