Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Kungörelse

 •   3

  Ärendebalans motioner 2016

 •   4

  Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

 •   5

  Förvärv av bostadsrättslägenheter för bostadssociala ändamål

 •   6

  Kvartalsrapport september och prognos 3 - 2016

 •   7

  Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation

 •   8

  Nytt arkivreglemente - riktlinjer för hantering av arkiv i Danderyds kommun samt föreskrifter om arkivvård i Danderyds kommun

 •   9

  Namnbyte på Kommunala handikapprådet

 •   10

  Svar på motion angående obligatorisk grundläggande samhällsorientering för nyanlända och asylsökande skolelever m.m.

 •   11

  Svar på motion angående utveckling av området vid Danderyds gymnasium för idrottsändamål

 •   12

  Svar på motion om att genomföra en omfattande information och folkomröstning angående centrala Danderyd

 •   13

  Svar på motion om att redovisa kostnader för asylinvandringen i Danderyd

 •   14

  Motion om namnbyte på Kommunala handikapprådet

 •   15

  Motion om att hos trafikverket begära en utredning om och uppförande av effektiva bullerskydd för Stocksund

 •   16

  Befrielse från förtroendeuppdrag

 •   17

  Byggnadsnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   18

  Kultur- och fritidsnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   19

  Utbildningsnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   20

  Socialnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   21

  Teknisk nämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   22

  Valnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   23

  Fastighetsnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   24

  Miljö- och hälsoskyddsnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   25

  Djursholms AB 2017-01-01--2018-12-31

 •   26

  Krisledningsnämnd 2017-01-01--2018-12-31

 •   27

  Inträdesordning för ersättare 2017-2018

 •   28

  Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen

 •   29

  Motion om att utarbeta ett förslag till uppdatering av kulturmiljöhandboken

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.