Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Kungörelse

 •   3

  Renovering eller nybyggnation av Grindstugan, del av Stocksund 2:160, Stockholmsvägen 40 B

 •   4

  Om- och tillbyggnad av Mörbyskolan, Danderyd 3:165

 •   5

  Svar på motion om att hos trafikverket begära en utredning om och uppförande av effektiva bullerskydd för Stocksund

 •   6

  Interpellation om idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium

 •   7

  Befrielse från förtroendeuppdrag

 •   8

  Fyllnadsval, ersättare i utbildningnämnden och nämndeman i Attunda tingsrätt

 •   9

  Motion om att utreda om det höga bilanvändandet i Danderyd är oönskat och beror på att det inte finns ett tillräckling attraktivt alternativ till bilen och vad Danderydsborna i så fall önskar för alternativ

 •   10

  Anmälningar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.