Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande

 •   2

  Kungörelse

 •   3

  Anmälan om sammanräkningsprotokoll

 •   4

  Anbudstävling markförsäljning bostäder vid Golfbanevägen

 •   5

  Detaljplan för ventilationsschakt till Citylink, Stocksund 2:309

 •   6

  Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink, del av Danderyd 3:177

 •   7

  Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

 •   8

  Sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt kungörelseförfarande 2017 (samt tidplaner)

 •   9

  Bostadsrättslägenheter för bostadssociala ändamål och nyanlända

 •   10

  Motion om att på sträckan Skogsslingan - Edsviksvägen snarast genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder innan en allvarlig olycka sker

 •   11

  Motion om att utreda en metod att höja vattenkvaliteten i Edsviken

 •   12

  Motion om att införa valfrihet (LOV) för de Danderydsbor som beviljats korttidsboende/växelvård

 •   13

  Motion angående avhysning av tiggare

 •   14

  Motion om medicinskt ansvar för rehabilitering

 •   15

  Interpellation med anledning av socialkontorets tjänsteutlåtande, SN 2016/0082 om Utökat behov av bostäder för nyanlända och andra bostadsbehövande

 •   16

  Befrielse från förtroendeuppdrag

 •   17

  Fyllnadsval efter Björn Hamilton (M)

 •   18

  Fyllnadsval efter Boris von Uexküll (M)

 •   19

  Fyllnadsval efter Jonas Uebel (L)

 •   20

  Fyllnadsval, ersättare i utbildningsnämnden

 •   21

  Fyllnadsval, ersättare i valberedning

 •   22

  Fyllnadsval, ledamot och 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden

 •   23

  Anmälningar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.