Hoppa över navigering
 •   1

  Verksamhetsberättelser 2015 för socialnämnden (Skickas ut senare)

 •   2

  Socialnämndens internkontrollplan 2016

 •   3

  Upphandling av korttidsboende för äldre enligt LOU (Sekretess)

 •   4

  Socialnämndens svar på remiss kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn för uppföljning och insyn

 •   5

  Avtalsuppföljning av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2015

 •   6

  Socialnämndens svar på revisionsrapport avseende placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

 •   7

  Upphandling av mattransport

 •   8

  Ändring i socialnämndens delegationsordning

 •   9

  Svar på motion om att införa valfrihet LOV för de Danderydsbor som beviljats korttidsboende växelvård

 •   10

  Svar på motion om medicinskt ansvar för rehabilitering

 •   11

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Indian Plaza AB med serveringsstället Indian Plaza i Danderyd (Läggs på bordet)

 •   12

  Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden

 •   13

  Riktlinjer för insatser till personer med riskbruk, missbruk och beroende

 •   14

  Rapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2015

 •   15

  Val av ledamot till Socialnämndens beredningsutskott 2015-2016

 •   16

  Val av ledamot till socialnämndens socialutskott 2015-2016

 •   17

  Ärende (test)

 •   18

  Socialdirektören informerar

 •   19

  Delegationer

 •   20

  Inkomna handlingar

 •   21

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.