Hoppa över navigering
 •   1

  Revidering av riktlinjer för egenavgifter/avgifter missbruk och socialpsykiatri

 •   2

  Avtalsuppföljning av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2016

 •   3

  Uppföljning av vård- och omsorgsboenden enligt LOV 2016

 •   4

  Tillsynsplan enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel

 •   5

  Beslutsattestanter och ersättare 2017

 •   6

  Utreda möjlighet till sjuksköterskepool (muntligt)

 •   7

  Bemötande enkät 2014 - uppföljning - vad har kontoret gjort för att öka tillgängligheten (muntligt)

 •   8

  Ställningstagande till KSLs rekommendation om samverkansavtal med lärosäten

 •   9

  Rutiner socialjouren (muntligt)

 •   10

  Yttrande angående adoption enligt 4 kap. 10 § FB (Sekretess)

 •   11

  Yttrande angående adoption enligt 4 kap. 10 § FB (Sekretess)

 •   12

  Omprövning enligt 14 § LVU (Sekretess, läggs på bordet)

 •   13

  Omprövning enligt 14 § LVU (Sekretess, läggs på bordet)

 •   14

  Omprövning enligt 14 § LVU (Sekretess, läggs på bordet)

 •   15

  Omprövning enligt 14 § LVU (Sekretess, läggs på bordet)

 •   16

  Socialdirektören informerar

 •   17

  Delegationer

 •   18

  Inkomna handlingar

 •   19

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.