Hoppa över navigering
 •   1

  Avtalsuppföljning av hemtjänst enligt LOV, 2015

 •   2

  Socialkontorets bemötandeenkät 2015

 •   3

  Avtalsuppföljning av socialpsykiatri 2016

 •   4

  Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

 •   5

  Uppföljning av förbättringsåtgärder inom kommunal hälso- och sjukvården för äldre i Danderyds kommun 2015

 •   6

  Patientsäkerhetsberättelse 2015

 •   7

  Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende vuxna som utsatts eller utövat våld i nära relationer för Danderyds socialkontor

 •   8

  Överenskommelse angående omhändertagande av avlidna (bårhusförvaring)

 •   9

  Sammanställning av enkäter avseende familjerådgivning 2015

 •   10

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd; Stockholms Matupplevelser AB med serveringsstället Peppes Kök i Danderyd

 •   11

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § FB (sekretess)

 •   12

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § FB (Sekretess)

 •   13

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § FB (sekretess)

 •   14

  Extra ärende

 •   15

  Socialdirektören informerar

 •   16

  Delegationer

 •   17

  Inkomna handlingar

 •   18

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.