Hoppa över navigering
 •   1

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Dodd Brasserie AB med serveringsstället Dodds Brasserie i Djursholm

 •   2

  Plan för Mörbylunds vård- och omsorgsboende

 •   3

  Upphandling av verksamhetsdrift av Vasavägen och Herrgårdsvägens särskilda boenden samt boendestöd enligt SoL (Sekretess)

 •   4

  Utredningsuppdrag - Bonussystem i hemtjänsten

 •   5

  Återrapportering - Hög skolfrånvaro

 •   6

  Revidering av förfrågningsunderlag LOV hemtjänst

 •   7

  Muntlig information inför budget 2018 med plan 2019-2020

 •   8

  Trygghetslarm och nattpatrull (Sekretess)

 •   9

  Stödboende för ensamkommande (Skickas ut senare)

 •   10

  Riktlinjer för handläggning av korttidskontrakt för Danderyds socialkontor

 •   11

  Ändringar i delegationsordningen 2017

 •   12

  Remissvar på motion om stopp av mottagandet av nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen (2016:38)

 •   13

  Svar på remiss - Att ge berörda organ i uppdrag att bygga två äldreboenden och ett korttidsboende på kommunens mark, Kabbelekan och Ginnungagap

 •   14

  Remissvar om att samtidigt som förtroendevalda får ut handlingar till sina sammanträden, lägga ut dem på kommunens hemsida

 •   15

  Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § FB med stöd av 10 § lagen om god man för ensamkommande barn (Sekretess)

 •   16

  Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § FB med stöd av 10 § lagen om god man för ensamkommande barn (Sekretess)

 •   17

  Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   18

  Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   19

  Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   20

  Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   21

  Övervägande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   22

  Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   23

  Nytt ärende?

 •   24

  Socialdirektören informerar

 •   25

  Delegationer

 •   26

  Inkomna handlingar

 •   27

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.