Hoppa över navigering
 •   1

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd; Vajdi & Zamin Peima AB med serveringsstället Taco & Deli Bar i Danderyd

 •   2

  Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämnden

 •   3

  Socialkontorets bemötandeenkät 2016

 •   4

  Uppföljning av LOV hemtjänst 2016

 •   5

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (Sekretess)

 •   6

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (Sekretess)

 •   7

  Övervägande om hemlighållande av vistelseort (Sekretess)

 •   8

  Val till Kahlinska fonden

 •   9

  Ändrad sammanträdestid

 •   10

  Ärende

 •   11

  Socialdirektören informerar

 •   12

  Delegationer

 •   13

  Inkomna handlingar

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.