Hoppa över navigering
 •   1

  Delårsbokslut och prognos 2 - 2016

 •   2

  Budget 2017 med plan 2018 - 2019

 •   3

  Upphandling seniorträffarna Idala och Odinslund (Sekretess)

 •   4

  Rapport av ej verkställda beslut kvartal 2 2016

 •   5

  Namnbyte på Kommunala handikapprådet

 •   6

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (Sekretess)

 •   7

  Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (Sekretess)

 •   8

  Yttrande angående adoption enligt 4 kap 10 § FB (Sekretess)

 •   9

  Socialdirektören informerar

 •   10

  Delegationer

 •   11

  Inkomna handlingar

 •   12

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.