Hoppa över navigering
 •   1

  Redovisning av livsstilsstudien

 •   2

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Stockholms Golfklubb med serveringsställe Stockholms Golfklubb Restaurang

 •   3

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Primum Sweden AB med serveringsstället Best Western Hotel Danderyd

 •   4

  Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

 •   5

  Tillägg till budget 2017 med plan 2018 - 2019 - socialnämndens avgifter

 •   6

  Ramavtalsupphandling av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade i samarbete med nordost kommuner

 •   7

  Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende i Stockholms län

 •   8

  Svar på motion om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 •   9

  Svar på motion om namnbyte på Kommunala handikapprådet

 •   10

  Remissvar - Nytt arkivreglemente och föreskrifter om arkivvård för Danderyds kommun

 •   11

  Svar på samråd angående Centrala Danderyd, program för fördjupning av översiktsplan

 •   12

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § FB (sekretess)

 •   13

  Socialdirektören informerar

 •   14

  Delegationer

 •   15

  Inkomna handlingar

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.