Hoppa över navigering
 •   1

  Delårsbokslut och prognos 2 år 2017 (Skickas ut senare alternativt läggs på bordet)

 •   2

  Budget 2018 med plan 2019-2020 (Skicka ut senare)

 •   3

  Boendeplan för socialnämnden i Danderyds kommun (Skickas ut senare)

 •   4

  Remissvar om motion om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

 •   5

  Remissvar om motion om att säkra kommunens krisberedskap vid en katastrofsituation vad gäller vatten, mat, värme och kommunikation med mera vid våra äldreboenden, LSS-boenden, förskolor, skolor med mera

 •   6

  Rapport av ej verkställda beslut kvartal 2 2017

 •   7

  Redogörelse kring undernärda på vård- och omsorgsboenden inom Danderyds kommun

 •   8

  Bemötandeenkät 2014 - uppföljning - vad har kontoret gjort för att öka tillgängligheten (Muntligt)

 •   9

  Yttrande angående adoption enligt 4 kap. 10 § FB (Sekretess)

 •   10

  Ansökan om vårdnadsöverflytt till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB (Sekretess)

 •   11

  Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   12

  Övervägande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § LVU (Sekretess)

 •   13

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap. 7 § FB (Sekretess)

 •   14

  Nytt ärende - Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess) - Läggs på bordet

 •   15

  Nytt ärende - Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess) - Läggs på bordet

 •   16

  Nytt ärende - Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (Sekretess) - Läggs på bordet

 •   17

  Socialdirektören informerar

 •   18

  Delegationer

 •   19

  Inkomna handlingar

 •   20

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.