Hoppa över navigering
 •   1

  Muntlig information kring nämndens uppdrag om matlådorna

 •   2

  Uppdrag - Fördelning av försörjningsstöd (Skickas ut senare alt. läggs på bordet)

 •   3

  Remissvar: Motion om återbetalning av förskott på förmån för nyanlända enligt "Vansbromodellen"

 •   4

  Revidering av lokal samverkansöverenskommelse för barn i behov av särskilt stöd - BUS

 •   5

  Anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner

 •   6

  Upphävande av länsgemensamma riktlinjer för socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn och ungdomar

 •   7

  Remissvar - Översyn av Socialnämndens reglemente

 •   8

  Socialnämndens beredskap under första halvåret 2018

 •   9

  Beslutsattestanter och ersättare år 2018

 •   10

  Tillsynsplan enligt alkohollagen samt tillsynsplan avseende försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel avseende år 2018

 •   11

  Inbjudan till workshop angående hemtjänsten i Danderyd

 •   12

  Socialdirektören informerar

 •   13

  Delegationer

 •   14

  Inkomna handlingar

 •   15

  Övrigt

 •   16

  Ansökan om vårdnadsöverflytt till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB (Sekretess)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.