Hoppa över navigering
 •   1

  Kvartalsrapport mars och prognos 1 - 2016

 •   2

  Återkoppling av åtgärdsplan för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2015

 •   3

  Redovisning av åtgärdsplaner per utförare efter avtalsuppföljning av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem LOV, 2015

 •   4

  Svar på remiss ang. samrådsförslag till Klimatstrategi och energiplan för Danderyds kommun

 •   5

  Upphandling av låssmed för kvalitet och trygghet i hemtjänsten (Sekretess)

 •   6

  Upphandling av verksamhetsdrift av Västerängsvägens gruppbostad enligt LSS (Sekretess)

 •   7

  Rapport av ej verkställda beslut kvartal 1 2016

 •   8

  Revidering av riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS (1993:387) och bistånd enligt SoL (2001:453) för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Danderyds kommun

 •   9

  Revidering av riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst i Danderyds kommun

 •   10

  Revidering av tillämpningsanvisningar för hyror och avgifter inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning

 •   11

  Avtalsuppföljning av kvinnojour Täby/Danderyd samt förslag till nytt avtal

 •   12

  Samverkansöverenskommelse om samhällsorientering för nyanlända

 •   13

  Socialdirektören informerar

 •   14

  Delegationer

 •   15

  Inkomna handlingar

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.