Hoppa över navigering
 •   1

  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Mizan & Moni AB med serveringsstället Taj Mahal Indisk Restaurang

 •   2

  Meddelande av varning med stöd av alkohollagen (2010:1622); Djursholm Foods AB med serveringsstället Yolo i Djursholm

 •   3

  Ramavtalsupphandling av korttidsboende för äldre enligt LOU

 •   4

  Riktlinjer gällande fortsatt vårdbehov för asylsökande ensamkommande barn och unga som fyller 18 år (Inga handlingar bifogas)

 •   5

  Upphandling av verksamhetsdrift av gruppbostäder enligt LSS (Santararavägen och Slåttervägen)

 •   6

  Sammanställning av enkäter avseende familjerådgivning och redovisning av kommunal familjerådgivning 2016

 •   7

  Remissyttrande: Samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017:53

 •   8

  Remissvar: Motion om återbetalning av förskott på förmån för nyanlända enligt "Vansbromodellen" (Skickas ut senare)

 •   9

  Remissvar på motion om planering av särskilda boendeformer för äldre i enlighet med föreslagen lagändring av socialtjänstlagen (2001:453)

 •   10

  Remissvar på motion om att öppna möjligheten för nyanlända Danderydsbarn/ungdomar att integreras i Danderyd

 •   11

  Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (Sekretess)

 •   12

  Socialdirektören informerar

 •   13

  Delegationer

 •   14

  Inkomna handlingar

 •   15

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.